Skip to main content
Onze specialisaties

Wij werken alleen met

gespecialiseerde jobcoaches .

Home > Gemeente > Specialisaties

Waar kunnen wij je mee helpen?

We zijn gespecialiseerd in moeilijke doelgroepen waar vaak sprake is van multi-problematiek. Er moet bij de kandidaten waar wij mee werken vaak eerst “gekneed” worden voordat er richting een werkplek gegaan kan worden. Dat kneden geschied op onze werklocaties en daarnaast op individuele basis.

QWYL Coaching zorgt ervoor dat het de gemeente ontzorgd wordt en dat de mogelijkheden van de kandidaat inzichtelijk worden en vervolgens getraind  worden.

Wij bieden een grote diversiteit van verschillende werklocaties  aan zodat we voor nagenoeg iedere kandidaat een geschikte werkervaringsplek kunnen bieden op het moment dat deze kandidaat hier aan toe is. Zie hiervoor tabblad werklocaties en ons introductie filmpje verderop in deze site.

Als er belemmerende factoren (zoals bijvoorbeeld verslaving, schulden, huisvestingsproblemen en sociale problemen,) een rol spelen zorgen we ervoor dat er aan deze belemmeringen gewerkt wordt en dat er een werkbare oplossing gevonden wordt. Externe hulpverleners worden ingeschakeld zodat de kandidaat weer verder kan.

Als een kandidaat klaar is voor werk zoeken we samen met de kandidaat een geschikte betaalde baan bij de voor de kandidaat geschikte werkgever en werkrichting..

Omdat deze stappen voor de meeste kandidaten te groot zijn hebben wij het doorstroommechanisme ontwikkeld (zie onze unieke werkwijze).

Als er een goede match is bij de juiste werkgever zetten we alles in het werk om deze werkplek geschikt te houden voor de kandidaat.

Dit voeren we meestal uit middel een persoonlijke ondersteuning ook wel jobcoaching genoemd.

Keypoints:

  • Ontzorgen
  • Oplossen belemmerende factoren
  • Vele praktische werkervaringsplekken
  • Samen geschikte reguliere baan zoeken
  • Doorstroommechanisme
  • Jobcoaching