Skip to main content
Waarom QWYL Coaching

Wij zien kansen waar

anderen problemen zien.

Home > Gemeente > Waarom QWYL?

Onze praktische werkwijze

Vele gemeenten kiezen voor QWYL Coaching omdat we dicht op onze kandidaten staan en zeer intens communiceren met de opdrachtgever. We zijn zeer pragmatisch en onze slagingspercentages zijn door onze praktische werkwijze erg hoog, zeker gezien de zwaarte van de doelgroep.

De gemeente heeft sinds enkele jaren een vergrootte verantwoordelijkheid inzake wa-jong, PGB en zorgtrajecten gekregen.

QWYL Coaching kan op basis van jarenlange ervaring aanvullende expertise en ervaring bieden om de gemeente te helpen bij het klaren van deze toegevoegde klussen.

Met name het begeleiden naar werk van (risico) jongeren en 50+ ers is ons specialisme. Daarnaast hebben wij diverse locaties waar we in een veilige setting en onder goede begeleiding dagbesteding kunnen uitvoeren waarbij we een eigen vervoerssysteem hebben ontwikkeld.

Omdat onze band met de kandidaat zo intens is krijgen we in toenemende mate vraag om de individuele begeleiding vanuit de WMO in te vullen. Voor enkele gemeenten hebben we hier overeenkomsten afgesloten.

Onze praktische werkwijze voor re-integratie, participatie, sociale activering en dagbesteding

QWYL Coaching is geen bedrijf met een “pappen en nathouden” mentaliteit.  We gaan zo snel mogelijk praktisch aan de slag en leiden de kandidaten zo snel mogelijk naar een van onze vele eigen werkervaringslokaties  voor die verspreid zijn over geheel Limburg.

Deze werklocaties zijn uitermate geschikt voor werkgerelateerde activiteiten

We willen samen met de kandidaat zo snel als mogelijk de handen uit de mouwen steken. Of dat nu op onze eigen werkervaringslocatie is of op een van onze vele samenwerkingspartners.

Natuurlijk passen we ons aanbod voor de kandidaat individueel aan en wordt het programma aangepast aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de kandidaat. En vanzelfsprekend zijn de individuele interesses van de kandidaat het uitgangspunt van het traject dat doorlopen wordt.

QWYL Coaching is oorspronkelijk opgericht om voor de jongeren (doelgroepregistratie/banenafspraak/wajongeren) in de samenleving wat te betekenen echter gedurende de laatste jaren bleek onze werkwijze ook erg geschikt voor andere doelgroepen zoals de 50+’ers en zelfs wsw geïndiceerde.

Onze werkwijze is nagenoeg  volledig op de praktijk gericht en geschiedt vanuit vele werklocaties door heel Limburg (zie tabblad “onze werklocaties”).

Elke kandidaat krijgt een vaste jobcoach passend bij de persoon, ziektebeeld, werkrichting en doelstelling van het traject.

Keypoints:

  • Werkgerelateerde activiteiten
  • Individuele insteek
  • moeilijke doelgroepen (doelgroepenregistratie/banenafspraak/50+)

Keurmerk en kwaliteitseisen.

QWYL Coaching heeft altijd voldaan aan alle  toetsings- en plaatsings- criteria, en zit ruim boven de norm voor het klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast heeft QWYL Coaching het keurmerk van “Blik op Werk”.

Vervoersprobleem.

Onze werklocaties liggen door heel Limburg verspreid.  Dit heeft het voordeel dat er altijd wel een locatie in de buurt is echter het kan ook zijn dat een werklocatie verder weg van het woonadres van de kandidaat gelegen is of dat we van werklocaties wisselen. Veel van onze kandidaten hebben in de startperiode van het traject een vervoersprobleem en daarom heeft QWYL Coaching een eigen vervoersvoorziening ingericht zodat de kandidaten altijd op de verschillende werklocaties kunnen komen. Deze vervoersvoorziening wordt verzorgd door mensen die ooit bij QWYL Coaching in traject zijn geweest.

Specialismen

We hebben veel ervaring met (veelal jongere) kandidaten met belemmeringen op het psychisch/psychiatrisch vlak, met kandidaten met problemen in het autistisch spectrum, kandidaten vanuit de praktijkscholen en kandidaten met beperkte cognitieve mogelijkheden. Juist bij deze kandidaten is vaak sprake van multiproblematiek zoals verslaving, schulden, gedragsproblemen, sociale problemen en justitiële problemen. Dit zijn voor de gemeente jongeren met een doelgroepenregistratie/loonkostensubsidie en banenafspraak. Wij zijn door de opleiding en jarenlange ervaring juist gespecialiseerd hierin en zoeken de uitdagingen die hieraan gekoppeld zijn graag op!!

De oudere kandidaten die veelal uit de Bijstand en WIA doelgroep komen vinden veel ervaring en specialisme bij QWYL Coaching op het vlak van lichamelijke beperkingen en psychische beperkingen. Het verlaagde belastbaarheidspatroon voor veelal het knelpunt en juist op onze eigen werkplekken kan dat perfect worden onderzocht en ontwikkeld. Dit vormt een speerpunt van QWYL Coaching

Of de kandidaten nu een werkachtergrond al hebben gehad (Bijstand, WIA, Ziektewet)of dit nog moeten opdoen/aanleren (Wajong, doelgroepenregister). Onze werkmeesters passen hun begeleiding aan op het niveau en leerdoel van de kandidaat.

Keypoints:

  • Veel ervaring
  • vast aanspreekpunt
  • praktisch aan de slag op diverse werklocaties
  • gespecialiseerd in de moeilijke doelgroepen Veel ervaring met(doelgroepenregister/banenafspraak en 50+’ers.
  • eigen vervoersvoorziening voor de kandidaten
  • voldoen aan alle keurmerken en tevredenheidsonderzoeken.