Skip to main content
Waarom QWYL Coaching

Wij zien kansen waar

anderen problemen zien.

Home > PGB/Dagbesteding > Waarom QWYL?

Onze praktische werkwijze

QWYL Coaching is geen bedrijf met een “pappen en nathouden” mentaliteit.  We gaan zo snel mogelijk praktisch aan de slag en leiden de kandidaten zo snel mogelijk naar een van onze vele eigen werkervaringslokaties  voor die verspreid zijn over geheel Limburg.

Deze werklocaties zijn uitermate geschikt voor werkgerelateerde activiteiten

We willen samen met de kandidaat zo snel als mogelijk de handen uit de mouwen steken. Of dat nu op onze eigen werkervaringslocatie is of op een van onze vele samenwerkingspartners.

Natuurlijk passen we ons aanbod voor de kandidaat individueel aan en wordt het programma aangepast aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de kandidaat. En vanzelfsprekend zijn de individuele interesses van de kandidaat het uitgangspunt van het traject dat doorlopen wordt.

QWYL Coaching is oorspronkelijk opgericht om voor de jongeren (doelgroepregistratie/banenafspraak/wajongeren) in de samenleving wat te betekenen.

Onze werkwijze is nagenoeg  volledig op de praktijk gericht en geschiedt vanuit vele werklocaties door heel Limburg (zie tabblad “onze werklocaties”).  Het bleek dat onze werklocaties geliefd zijn bij mensen die dagbesteding zoeken omdat we echte werkzaamheden verrichten en niet werkzaamheden verzinnen zoals schroefjes in zakjes doen etc. We zijn hoofdzakelijk georienteerd op werkzaamheden in de buitenlucht omdat dit de meeste vrijheden levert en geen opgesloten gevoel geeft.

Elke kandidaat krijgt een vaste jobcoach passend bij de persoon, ziektebeeld, werkrichting en doelstelling van het traject.

Keypoints:

  • Werkgerelateerde activiteiten
  • Individuele insteek
  • Veel wisselende en “echte”werkzaamheden ipv verzonnen werkzaamheden.
  • Veel voldoening

Keurmerk en kwaliteitseisen.

QWYL Coaching heeft altijd voldaan aan alle  toetsings- en plaatsings- criteria, en zit ruim boven de norm voor het klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast heeft QWYL Coaching het keurmerk van “Blik op Werk”.

Vervoersprobleem.

Onze werklocaties liggen door heel Limburg verspreid.  Dit heeft het voordeel dat er altijd wel een locatie in de buurt is echter het kan ook zijn dat een werklocatie verder weg van het woonadres van de kandidaat gelegen is of dat we van werklocaties wisselen. Veel van onze kandidaten hebben in de startperiode van het traject een vervoersprobleem en daarom heeft QWYL Coaching een eigen vervoersvoorziening ingericht zodat de kandidaten altijd op de verschillende werklocaties kunnen komen. Deze vervoersvoorziening wordt verzorgd door mensen die ooit bij QWYL Coaching in traject zijn geweest.

Specialismen.

We hebben veel ervaring met kandidaten met belemmeringen op het psychisch/psychiatrisch vlak, met kandidaten met problemen in het autistisch spectrum, kandidaten vanuit de praktijkscholen en kandidaten met beperkte cognitieve mogelijkheden. Juist bij deze kandidaten is vaak sprake van multiproblematiek zoals verslaving, schulden, gedragsproblemen, sociale problemen en justitiële problemen.

Onze werkmeesters passen hun begeleiding aan op het niveau en leerdoel van de kandidaat.

We zijn niet ingericht op de doelgroep die verstandelijk erg beperkt zijn. Onze werkzijze is hiervoor te praktisch ingericht.

Keypoints:

  • Veel ervaring
  • Vast aanspreekpunt
  • Praktisch aan de slag op diverse werklocaties
  • Eigen vervoersvoorziening voor de kandidaten
  • Voldoen aan alle keurmerken en tevredenheidsonderzoeken.