Skip to main content
Het doorstroombaanprincipe

Een unieke werkwijze dat zijn

vruchten heeft afgeworpen.

Home > PGB/Dagbesteding > Werkwijze

Onze unieke werkwijze

Door QWYL Coaching wordt dagbesteding zeer praktisch en op locatie uitgevoerd.

De praktijk heeft geleerd dat veilige (oefen)werkplekken dan als enige de mogelijkheden bieden om in dit soort situaties stappen vooruit te maken op een veilige en vertrouwde manier.

QWYL Coaching heeft hierin een unieke werkwijze ontwikkeld die tot nu toe goede vruchten afgeworpen heeft voor met name de moeilijke doelgroepen.

Belangrijk is dat we echte werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van een goede werkmeester. Alleen maar koffiedrinken of knutselactiviteiten uitvoeren zul je bij QWYL Coaching niet tegenkomen.

De werkmeester zal de kandidaat stimuleren om mee te werken zodat er ook een voldoening komt op het einde van de dag.

Ook worden uit te voeren activiteiten aangepast aan de mogelijkheden en interesses van de kandidaat.

1

20 tal werklocaties met werkmeesters

We hebben door heel Limburg verspreid een 20 tal werklocaties gerealiseerd waar een kandidaat aan de slag kan. Aan de slag met echte werkzaamheden en onder begeleiding van een werkmeester die de klappen van de zweep kent en een veilige maar reële oefensituatie kan realiseren.
Uniek aan onze werklocaties is dat er altijd een werkmeester van QWYL Coaching aanwezig is die samen met de kandidaten werkt. Zo wordt de druk bij de kandidaat weggenomen. Druk die hij zou ervaren op een reguliere werkplek waar direct alles van de kandidaat verwacht wordt. Heel veel kandidaten vallen uit als ze te snel en onvoorbereid op een reguliere werkplek gezet worden. Vooral kandidaten zonder werkervaring zijn hier vaak het slachtoffer van. Wij willen onze kandidaten maar ook de werkgevers voor deze mislukkingen behoeden.
2

Eigen vervoersservice

De vele verschillende werkplekken hebben tot gevolg dat kandidaten vaker zouden moet reizen over langere afstanden om op een dergelijke werkplek te kunnen komen. Vele kandidaten hebben hier de middelen (nog) niet voor en dit blijkt erg demotiverend te werken zodat een kandidaat afhaakt terwijl er juist zoveel perspectieven zouden zijn.
Dit heeft QWYL Coaching opgelost met een eigen vervoersservice van QWY-bus. De cliënt die niet zelf een locatie zou kunnen bereiken wordt in de ochtend thuis of op afgesproken plek opgehaald en in de namiddag weer teruggebracht. Dit levert een verder voordeel op, omdat de chauffeur ook een medewerker is van QWYL Coaching en het traject dan al start! Tijdens de informele ritten gaat al veel informatie over en weer.