Skip to main content
Waarom QWYL Coaching

Wij zien kansen waar

anderen problemen zien.

Home > UWV > Waarom QWYL?

Onze praktische werkwijze

QWYL Coaching is geen bedrijf van de “pappen en nathouden” mentaliteit. We gaan zo snel mogelijk praktisch aan de slag en leiden de kandidaten zo snel mogelijk naar een van onze vele eigen werkervaringslokaties voor die verspreid zijn over geheel Limburg. We willen samen met de kandidaat zo snel als mogelijk met de handjes uit de mouwen. Of dat nu op onze eigen werkervaringslocatie is of op een van onze vele samenwerkingspartners.

Natuurlijk passen we ons aanbod voor de kandidaat individueel aan en wordt het programma aangepast aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de kandidaat. En vanzelfsprekend zijn de individuele interesses van de kandidaat het uitgangspunt van het traject dat doorlopen wordt.

QWYL Coaching is oorspronkelijk opgericht om voor de jongeren (wajongeren) in de samenleving wat te betekenen echter gedurende de laatste jaren bleek onze werkwijze ook erg geschikt voor andere doelgroepen zoals de WIA en ziektewet.
Onze werkwijze is nagenoeg volledig op de praktijk gericht en geschiedt vanuit vele werklocaties door heel Limburg. Elke kandidaat krijgt een vaste jobcoach passend bij de persoon, ziektebeeld, werkrichting en doelstelling van het traject.

Keurmerk en kwaliteitseisen.

QWYL Coaching heeft altijd voldaan aan alle de door het UWV opgelegde toetsings- en plaatsings- criteria, en zit ruim boven de norm voor het klanttevredenheidsonderzoek. Daarnaast heeft QWYL Coaching het keurmerk van “Blik op Werk”.

Vervoersprobleem.

Veel van onze kandidaten hebben in de startperiode van het traject een vervoersprobleem en daarom heeft QWYL Coaching een eigen vervoersvoorziening ingericht zodat de kandidaten altijd op de verschillende werklocaties kunnen komen. Deze vervoersvoorziening wordt verzorgd door mensen die ooit bij QWYL Coaching in traject zijn geweest.

Specialismen.

We hebben veel ervaring met (veelal jongere) kandidaten met belemmeringen op het psychisch/psychiatrisch vlak, met kandidaten met problemen in het autistisch spectrum, kandidaten vanuit de praktijkscholen en kandidaten met beperkte cognitieve mogelijkheden. Juist bij deze kandidaten is vaak sprake van multiproblematiek zoals verslaving, schulden, gedragsproblemen, sociale problemen en justitiële problemen. Wij zijn door de opleiding en jarenlange ervaring juist gespecialiseerd hierin en zoeken de uitdagingen die hieraan gekoppeld zijn graag op!!

De oudere kandidaten die veelal uit de WIA doelgroep komen vinden veel ervaring en specialisme bij QWYL Coaching op het vlak van lichamelijke beperkingen en psychische beperkingen. Het verlaagde belastbaarheidspatroon voor veelal het knelpunt en juist op onze eigen werkplekken kan dat perfect worden onderzocht en ontwikkeld. Dit vormt een speerpunt van QWYL Coaching

Of de kandidaten nu een werkachtergrond al hebben gehad (WIA, Ziektewet)of dit nog moeten opdoen/aanleren (Wajong, doelgroepenregister). Onze werkmeesters passen hun begeleiding aan op het niveau en leerdoel van de kandidaat.

Keypoints:

  • Veel ervaring
  • Vast aanspreekpunt
  • Praktisch aan de slag op diverse werklocaties
  • Veel ervaring met WIA, Wajong en ziektewet
  • Gespecialiseerd in de moeilijke doelgroepen
  • Eigen vervoersvoorziening voor de kandidaten
  • Voldoen aan alle keurmerken en tevredenheidsonderzoeken.